FRL kontroll

Logg inn

 

Vi foretar kontroll/service av FRL filterregulatorer, oljetåkesmørere og filterenheter.

Litt om FRL kontroll konseptet: Dagspris er basert på 1 dags kontroll i bedriften og på følgende innrapportering til webdata base program som kundene får tilgang til. De enkelte filter enhetene blir merket med nr. og bilde og tilstands rapport blir notert på den enkelte filter enhet. Tekniske spesifikasjoner for re-bestilling av filter eller defekt komponent blir selvsagt også notert. Rapporten vil gi en total oversikt over filterenheter i pneumatikk anlegget deres. Med til enhver tid status på de enkelte filter, samt en spesifisert rapport med tekniske data og bilde samt mulighet for utskrift for logg hos operatør etc. med hensyn på etter fylling av olje på oljetåkesmørere og kommentarer etc.

Status kan endres enkelt etter filter skifte/service av kunde etter innlogging. Det vil også bli skrevet en skriftelig rapport.

 

 

Distribusjons enheter i trykk luft anlegget er "hjerte" i pneumatikk systemet og har en stor forebyggende funksjon på å opprettholde levetiden på ventiler og sylinder etc. Filter bør som hovedregel skiftes minst 1 gang pr. år Kombinasjons filter enheter med grov filter, mellom filter og fin filter her kan muligens fin filteret våre installert noe lenger hvis de 2 første filtrene skiftes jevnlig 1-2 ganger pr. år

 

Konsekvensene ved å ignorere filtre i pneumatikk systemet kan medføre følgende:

Delvis tette filtre, noe som reduserer gjennomstrømmingen og som igjen kan medføre funksjons svikt. Har opplevd dette flere ganger.

Dernest kan det forekomme at filtre sveller opp da de er mettet av olje mm og sprekker og slipper igjennom skadelige partikler og olje som vil redusere vesentlig leve tiden på pneumatikk komponentene i anlegget slik som sylindere og ventiler etc. og sist men ikke minst vil olje som trenger igjennom pga defekt filter ødelegge pneumatiske membran tørker og lakkerings anlegg og annen sensitiv produksjon. NB filter som er utstyrt med rød og grønn indikator måler bare differensial trykket ved evt. hel eller delvis blokkering pga tett filter.

Ikke sprukket eller mettet av olje.

 

 

Vi sjekker samtidig ved filter sjekk også tilstanden til FRL enheten som kondensat glass etc. funksjons svikt her vil få katastrofale følger for pneumatikk komponentene. Da kondens vann vill vaske ut fett i sylindere og ventilere og forårsake korrosjon og redusert levetid på anlegget .
Alle skifter olje og filter på bilen sin regelmesseig... dette bør også gjelde pneumatiske anlegg da det her kan medføre betydelige mer kostnader ved å ikke utføre årlig kontroll av alle FRL enhetene i pneumatikk anlegget.
 

 

 

Service/kontroll bør legges til en dag med stopp i produksjonen eller delvis stopp på anlegget eller mulighet for korte stopper i mat pauser etc. Da anlegget må våre trykkavlastet ved inspeksjon. Såfremt det ikke sitter parallell koblet filter system som muliggjør service under drift.

 

Bruk av dette programmet gir en god oversikt over tilstanden ved å ha full kontroll på distribusjons enhetene samtidig som dette programmet gir en god historikk/status på de enkelte anlegg. Hvor ofte det er nødvendig å skifte filter og forbruk av olje riktig avlest trykk osv.