Lekkasjesøk

Logg inn

Vi foretar lekkasjesøk på trykkluft anlegg også nitrogen, argon damp osv. Foretar også tilstand kontroll på  lager og girkasser etc. Vi kan også teste  trykkløse tanker etc for lekkasje.  Litt om lekkasjesøk kontroll konseptet: Dagspris er basert på 1 dags søk i bedriften og påfølgende innrapportering. 1 dag inkludert i prisen. Dette er basert på vår kompetanse innen automasjon og pneumatiske styringer, sertifisert bruker av avansert ultralyd utstyr, samt egenutviklet webdata basert programvare.
Innehar spesial kompetanse innen pneumatikk og prosess ventiler med nesten 20 års erfaring innen automasjon.
Vi benytter avansert ultra lyd utstyr som har logg funksjon og kan finne lekkasjer på lange og korte avstander uavhengig av produksjon og omgivelses støy.
Fastpris på trykkluft lekkasje søk inkluderer lokalisering, merking og rapportering. Enkelt vis og total rapport på tilstanden av anlegget med hensyn på besparings potensiale og drift sikkerhet. Rapporten er web basert og gir en god total oversikt med fokus på gi mest mulig verdi for kunde
med muligheter for innrapportering av utbedrede lekkasjer av kunde.
Lekkasjene blir merket med nr. og størrelse: 1, 2, 3 og 3+ etter størrelsen og kostnaden .
1 = ikke hørbar, 2 = hørbar, 3 = støyende og 3+ = meget støyende. Merkene er godt synelige samt vann og rive faste. Bilder av lekkasje punktene er intrigert i rapporten.I tillegg til rapporten blir det også levert med cd med bilder av lekkasje punktene.
 

 

 

 

 

 

Trykkluft lekkasjer er kostbart. Skaper trykkfall og svekker driftsikkerheten.
Tenk forebyggende. Få oversikt over anlegget deres. Planlegg utskifting av komponenter som genererer lekkasje, funksjon svikt og unødig støy og økte driftsutgifter.


Tenk leverings tid på komponenter unngå stopptid eller unødig driftskostnad.
Husk 1mm² trykkluft lekkasje ved 6 bar koster ca kr 6000,- i økte drifts omkostninger pr. år.
Etter 1 times søk er som regel kostnaden for lekkasje søket allerede inntjent.
Dersom vi ikke finner lekkasjer som motsvarer deres kostnad for søket. Blir dere selvsagt heller ikke fakturert.

Vi er konkuranse dyktig mot egne tiltak bedriften måtte ha...Rapporten sier hva som bør repareres evt. byttes slik at feilsøkings jobben utføres kun en gang.

Husk det at å ikke gjøre noe å ignorere lekkasjer er minst 100% tap + eventuelle produksjons stopp kostnader pga. defekte sylindere/ventiler etc...

Dette er forebyggende vedlikehold/enøk tiltak og gir erfarings messig en inntjening/besparelse på ca 70-80% etter en investering på ca 20-30 % dette inkluderer vårt lekkasje søk, arbeid og utskifting av defekte pneumatikk komponenter.

Det verste dere kan gjøre er å ikke gjøre noe da taper dere 100% samt reduserer driftsikkerheten, samt at lekkasje tiltak reduserer uønsket lekkasje støy. hms

 

Vi klarer som regel å kontrollere et produksjons område på 5- 7000 m2 pr. dag. Avhengig av kompleksiteten av anlegget og antall funn av lekkasjer etc.

Ta gjerne i kontakt i dag for en uforpliktende demonstrasjon av vårt lekkasjesøk program.