Arbeids album - Her er noen tidligere jobber


Før utskifting. Her er ledninger i strekk!Etter utskifting av slanger og koblinger.
Styreskap før utskifting....Styreskap etter utskifting...
Gamle ventiler før utskifting....Nye ventiler etter utskifting....
Defekte slanger fjernet i fra anlegget for utskifting...Defekte slanger og koblinger m/slangeklemmer fjernet i fra anlegget for utskifting...
Styreskap før utskifting av ventiler...Styreskap etter utskifting av ventiler...
FRL gammel kombinasjons enhet før utskifting...FRL ny kombinasjons enhet etter utskifting...
Sylindere klar for overhaling...Synlig lekkasje...
Synlig lekkasje...Utskifting av sylindere...
oversikt over innhold i pneumatikk fittings kofferter i service bil: ansluttninger
koblinger
diverse koblinger
hurtigkoblinger m.m
ukurante koblinger m.m
A-nipler, overganger muffer etc.
installasjon av pneumatikk koblinger etc ute hos kunde
innkjøpte pneumatikk koblinger
Komplett kombinasjons enhet filter regulator og oljetåesmører med tilbehørFRL med 3/2 avstengnings ventil, manometer og veggfester 40 my, 1/2
utskifting av gamle strupe-tilbakeslags ventiler hos kunde
eksempel på merking av overhalt sylinder hos kunde
Eksempel på filter enhet hos kunde uten FRL kontroll.